1
Bạn cần hỗ trợ?
Audio High-End

Giải thích các thuật ngữ âm thanh

Điện Tử Điện Lạnh Bách Khoa giới thiệu bài viết về các thuật ngữ trong âm thanh Như chúng ta đã biết, mỗi chuyên ngành đều cần có những ngôn ngữ và kinh nghiệm chuyên ngành đi sâu. Đối với dân chơi mảng âm thanh người ta gọi là thuật ngữ chuyên ngành âm thanh. Nếu […]

error: Content is protected !!