1
Bạn cần hỗ trợ?
Audio High-End

Lược sử ampli đèn

Điện Tử Bách Khoa giới thiệu bài viết Lược sử ampli đèn Năm 1904, bóng đèn 2 cực chân không (diode) đầu tiên ra đời, bắt đầu thời kỳ điện tử học. Hai năm sau, bóng đèn 3 cực (triode) xuất hiện, khởi nguồn cho thời hoàng kim của ampli đèn và các thiết bị sử […]

error: Content is protected !!